خــدمـات ارزی لـنــدن - صـرافـی لـنــدن

صرافی لندن , خدمات ارزی لندن

صرافی لندن , خدمات ارزی لندن

برابر مصوبه هیت مدیره شرکت مورخه 16/05/2014, معادل ریالی کلیه نرخهای ارزی بابت خدمات آژانس مسافرتی لندن بر اساس جدول نرخ ارز صرافی لندن تعیین میگردد. لطفآ جهت محاسبه دقیق نرخ برابری ارزهای معتبر در لـنـدن و برآورد قیمت های ریالی تورهای تفریحی این شرکت از سایـت صـرافـی لـنـدن  Sarafi London  بـازدیـد نماییـد.
صرافی لندن    نوع حواله فوری  M.G      پرداخت 1 ساعته      فقط در صرافی لندن
صرافی لندن   

صرافی لنـدن معتبـرترین صرافی در انگلستان با سالها تجربه در ارائه خدمات ارزی در لندن, خرید و فروش نقدی ارز به قیمت مناسب و نقل و انتقال سریع حواله به ایران و دیگر نقاط جهان, اعلام لحظه ای نرخ ارز, پرداخت حواله یـورو در اروپا, حواله پـوند در انگلستان و حواله دلار در آمریکا و سراسر جهان در  خدمت شما است.

لطفآ جهت محاسبه دقیق نرخ برابری ارزهای معتبر در بـازار لـنـدن و برآورد قیمت های ریالی تورهای تفریحی و سایر خدمات این شرکت از سایت صـرافـی لـنـدن  Sarafi London  بازدید نمایید.

مبنای کارمزد بانکی در صرافی لندن بر حسب نوع حواله: پـوند / یـورو / دلار
کارمزد و هزینه ارسال حواله نوع حواله بیش از 1000 کمتـر از 1000 کمتـر از 500
حواله پوند انگلستان عـادی ( 2 روزه ) TT بدون کارمزد 20 20
حواله پوند انگلستان فـوری  ( یک ساعته ) MG بدون کارمزد 20 20
حواله یورو اتحادیه اروپا   (عادی / فـوری) TT / MG 30 30 30
حواله دلار آمریکا    (عادی / فـوری) TT / MG 30 30 30
top